Bestemmingsplanwijziging

Voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek (fase 2 t/m 6) is op 7 juli 2020 een wijziging van het huidige bestemmingsplan aangevraagd. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt op basis van het Koersdocument uit 2017. Dit is nodig om van het huidige bedrijventerrein een woongebied te kunnen maken.

 

In het bestemmingsplan zijn de regels vastgelegd waarbinnen de nieuwe woonwijk gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan is in nauwe samenwerking tussen de gemeente, de huidige eigenaar NS Vastgoed en de gebiedsontwikkelaars MRP Development en Ballast Nedam Development, tot stand gekomen. De gemeente zal het het bestemmingsplan vaststellen in de gemeenteraad. Voor die tijd krijgt iedereen de mogelijkheid om op het bestemmingsplan te reageren. 

 

Openbaarmaking ontwerp bestemmingsplan
Het volledige ontwerpbestemmingsplan en de officiële toelichting zijn vanaf 7 augustus via de website van de gemeente Utrecht te downloaden. Op deze website is vanaf dan ook een korte toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen uit het nieuwe bestemmingsplan te vinden. 

Informatieavond

Op 7 september organiseert de gemeente een informatieavond. Voorafgaand kunt in augustus terecht bij het speciale inloopspreekuur van de gemeente Utrecht in het CAB gebouw. Vanwege de coronamaatregelen is het nodig dat u daarvoor eerst een afspraak maakt. Dat kan via de website www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek of door te bellen naar 14030.

De spreekuren zijn tussen 17:00 en 20.00 uur op 12, 17, 20 en 25 augustus.

Vervolg

Na het beantwoorden van de reacties wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt in het voorjaar van 2021 een besluit over het bestemmingsplan. Als de raad het plan vaststelt, moet er vervolgens een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. Naar verwachting start de bouw dan begin 2022