Deze website is ontwikkeld in opdracht van NS Stations en wordt onderhouden door de Vriendinnen van Cartesius.

 

© 2017 NS Stations

NS Stations is op dit moment nog eigenaar van de Cartesiusdriehoek, een bedrijventerrein van circa 13 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De Cartesiusdriehoek behoort samen met de 2e Daalsedijk...

In het koersdocument beschrijven vier thema’s kernachtig de nieuwe inhoudelijke richting voor Cartesiusdriehoek:

1) Enclave: samenhangende leefwereld, eigenstandig karakter, gevoel van ruimte

2) Binnenstedelijk: wonen in hoge dichtdeden, stedelijke mix, ontmoetingsplek i...

Bij het formuleren van de koers voor de Cartesiusdriehoek is samengewerkt met sleutelfiguren uit de omgeving. Dit zijn vertegenwoordigers van de georganiseerde bewoners van de Schepenbuurt, de Seringstraat en de Cartesiusweg, de vertegenwoordigers van de Bedrijvenkring...

Het meest in het oog springende stukje verleden is het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg. Het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949 is ontworpen door spoorwegenarchitect Sybold van Ravensteyn.

Naast eigenaar van het sporennet was NS ook grootaandeelhouder van ve...

Please reload