Deze website is ontwikkeld in opdracht van NS Stations en wordt onderhouden door de Vriendinnen van Cartesius.

 

© 2017 NS Stations

GISTEREN 

Het meest in het oog springende stukje verleden is het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg, het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949 is ontworpen door spoorwegenarchitect Sybold van Ravensteyn. Naast eigenaar van het sporennet was NS ook grootaandeelhouder van veel bus- en trammaatschappijen. Om al die bussen te onderhouden besloot NS hier een Centrale Werkplaats in te richten. Het gebouw is inmiddels in gebruik door creatieve bedrijven naast opslagruimten.

Het CAB gebouw is een gemeentelijk monument. Naast de cultuur- en architectonische waarde is het CAB gebouw ook stedenbouwkundig van belang als beeldbepalend gebouw langs de Cartesiusweg en de sporen.  

De ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek is een unieke kans om in het (geografisch) hart van Utrecht een nieuw stuk stad creëren. Het besef dat het bedrijventerrein Cartesiusdriehoek veel potentie heeft als transformatiegebied is niet nieuw. De in het verleden gemaakte plannen zijn niet toereikend gebleken om de transformatie in gang te zetten. Daarom is in 2016 met de gemeente Utrecht het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke koers voor het gebied door middel van een koersdocument, dat richting geeft aan de toekomstige invulling van het gebied. Op 21 september 2017 is het koersdocument vastgesteld door de gemeenteraad van de Gemeente Utrecht

Gisteren                                       Vandaag                                        Morgen