Gebiedsverleden

NS Stations is eigenaar van de Cartesiusdriehoek, een bedrijventerrein van circa 13 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam.

De Cartesiusdriehoek behoort samen met de 2e Daalsedijk tot het erfgoed van de spoorwegen in Utrecht. Van oudsher werd de Cartesiusdriehoek gebruik als rangeerterrein en werkplaats van de NS. Omdat NS de werkplaatsen niet meer nodig had werden in de loop der jaren verschillende kavels in het gebied in gebruik genomen door andere bedrijven. Voor een deel is deze bedrijvigheid nog steeds gerelateerd aan het spoor zoals de nieuwe verkeersleidingpost Utrecht van ProRail en spoorwegbouwer VolkerRail.

Het meest in het oog springende stukje verleden is het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg. Het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949 is ontworpen door spoorwegenarchitect Sybold van Ravensteyn.

Naast eigenaar van het sporennet was NS ook grootaandeelhouder van veel bus- en trammaatschappijen. Om al die bussen te onderhouden besloot NS hier een Centrale Werkplaats in te richten. Het gebouw is inmiddels in gebruik door creatieve bedrijven naast opslagruimten. ​ Het CAB gebouw is een gemeentelijk monument. Naast de cultuur- en architectonische waarde is het CAB gebouw ook stedenbouwkundig van belang als beeldbepalend gebouw langs de Cartesiusweg en de sporen. ​

De ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek is een unieke kans om in het (geografisch) hart van Utrecht een nieuw stuk stad creëren. Het besef dat het bedrijventerrein Cartesiusdriehoek veel potentie heeft als transformatiegebied is niet nieuw. De in het verleden gemaakte plannen zijn niet toereikend gebleken om de transformatie in gang te zetten. Daarom is in 2016 met de gemeente Utrecht het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke koers voor het gebied door middel van een koersdocument, dat richting geeft aan de toekomstige invulling van het gebied. Op 21 september 2017 is het koersdocument vastgesteld door de gemeenteraad van de Gemeente Utrecht

Nieuws