Koersdocument

In het koersdocument beschrijven vier thema’s kernachtig de nieuwe inhoudelijke richting voor Cartesiusdriehoek:

1) Enclave: samenhangende leefwereld, eigenstandig karakter, gevoel van ruimte

2) Binnenstedelijk: wonen in hoge dichtdeden, stedelijke mix, ontmoetingsplek in CAB gebouw

3) Ontmoeten: uitnodigend, stimulerend voor interactie, ontspanning, verblijven

4) Gezond: groen, autovrij, stimulerend voor beweging, klimaatbestendig

Daarnaast leggen vijf kernwaarden de basis voor de positionering:

• Verbindend

• Eigenwijs

• Levendig

• Ruimtelijk

• Inventief

Cartesiusdriehoek wil excelleren op het gebied van en zich profileren met de volgende aspecten: • identiteit

mobiliteit

• duurzaamheid (klimaatbestendigheid) en gezonde verstedelijking

• openbare ruimte (park en groene lus)

• programmering en inrichting (wonen en overige voorzieningen)

• herbestemming (programmering en exploitatie) en transformatie van het CAB-gebouw (ook in de tijdelijkheid)

• bijzonder concept voor sociale woningbouw

Voor de thema’s mobiliteit, duurzaamheid en gezonde verstedelijking is in zogenaamde themakaarten gevisualiseerd welke aspecten in acht kunnen worden genomen bij het ontwikkelen en uitwerken van maatregelen waarmee de gestelde ambities kunnen worden waargemaakt.

Klik op de plaatjes voor een uitvergroting van de drie themakaarten

Het gehele koersdocument, dat in participatie met de omgeving is vormgegeven, is hier in te zien:

Nieuws