Verkoopprocedure


Begin september 2017 is de verkoopprocedure gestart om een gebiedsontwikkelaar/ koper te selecteren, die eerst fase 2 en daarna de overige fases van de Cartesiusdriehoek gaat ontwikkelen in samenwerking met NS. Hiertoe is een verkoopprocedure opgesteld waarbij partijen in dialoog in de gelegenheid worden gesteld een plan en bieding te maken voor de locatie. Dit traject wordt begeleid door Fakton.

De verkoopprocedure bestaat uit twee biedingsrondes. De eerste ronde is inmiddels afgerond. Op dit moment zijn er nog vier consortia die een plan en bieding voor de locatie maken. Onderdeel van fase 2 is het CAB gebouw en de omliggende ontwikkelvelden waar woningbouw wordt gerealiseerd. De plannen worden beoordeeld op basis van prijs en kwaliteit, waarbij de gemeente een rol heeft in de beoordeling van de kwaliteit van de plannen. Bij de beoordeling wordt getoetst aan het vastgestelde koersdocument. De verwachting is dat medio 2018 bekend wordt wie de tender heeft gewonnen.

Nieuws