De mensen achter de ontwikkeling: Marco Teuns

Er zijn veel mensen betrokken bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek zoals ontwikkelaars, omwonenden, toekomstige bewoners, ambtenaren en ondernemers. In komende nieuwsbrieven stellen we iedere keer iemand aan u voor die zijn of haar toekomstdroom voor Cartesius deelt.

Dit keer: Marco Teuns (45), projectdirecteur Cartesiusdriehoek vanuit Ballast-Nedam.

Wat is jouw rol in de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek? In mijn rol als projectdirecteur van dit vooruitstrevende project ben ik verantwoordelijk, namens Ballast Nedam, voor de realisatie van Cartesiusdriehoek. In 2017 hebben wij de tender voor deze ontwikkeling gewonnen. Daarnaast ben ik de verbindende factor tussen de buurtbewoners, toekomstige bewoners, gemeente, NS Vastgoed, ondernemers en alle andere belanghebbenden. Dit doe ik samen met de tweede projectdirecteur Ronald de Lange van MRP Development.

Wat mij drijft in projectontwikkeling is het zoeken naar een oplossing die voor de grootste groep mensen een enorme kwaliteitsimpuls oplevert. Je moet hierbij rekening houden met de impact die de oplossingen hebben op de mensen in en rondom het gebied.

Wat is jouw betrokkenheid bij Utrecht? Ik woon zelf in Utrecht en ik vind het enorm uitdagend om met het team, gemeente en NS deze gezonde stadswijk te realiseren.

Al jaren woon ik met mijn gezin in de Rivierenwijk in Utrecht. Mijn kinderen gaan hier naar school, ik sport hier, ik werk hier en een groot deel van mijn sociale leven is hier. Utrecht is een stad in beweging. De afgelopen jaren heb ik Utrecht positief zien veranderen.

Dit heeft ons in Cartesius geïnspireerd niet alleen te bouwen maar een hele gezonde levensstijl mogelijk te maken. Over een aantal jaar zal Utrecht nationaal en internationaal bekend staan als stad, door in te zetten op de kracht van de gemeenschap en die de mooiste woonwijken heeft gerealiseerd voor alle doelgroepen. Onze gebiedsontwikkeling stopt niet bij de bouw. Wij blijven het gebied samen met universiteiten bekijken om zo lessen te trekken hoe we continue kunnen verbeteren.

Wat maakt jou enthousiast over de Cartesiusdriehoek? Wat mij enthousiast maakt is dat we een gezonde stadswijk maken waarin het fijn is om te wonen, die uitnodigt om meer te bewegen, waar mensen elkaar ontmoeten en een stad die duurzaam is. We gaan alle resultaten van onze ontwerpen meten met onder andere de universiteit Utrecht en het RIVM. Hoe mooi is het dat je straks een wijk hebt waarvan we kunnen leren en waarvan we weten wat goed werkt.

Cartesius is ook een proeftuin. Een voorbeeld daarvan is dat de nieuwe bewoners zelf de ruimte moeten krijgen om aan de thema’s bewegen, gezonde voeding en ontmoeten een invulling te geven. Aan ons de taak om hiervoor tijdens de ontwerpplannen al rekening te houden door bijvoorbeeld de parken en collectieve tuinen niet volledig af te maken maar ruimte te laten voor eigen invullingen.

Wat is er volgens jou nodig om van de ontwikkeling een succes te maken? Dat we vasthouden aan de ambitie om van Cartesius een gezonde stadswijk te maken en met elkaar hier invulling aan geven.

Wij zijn ons er erg bewust van dat we in alle plannen rekening moeten houden met de omgeving. Cartesius dient van toevoegde waarde te zijn voor iedereen die de afgelopen jaren al zo fijn in de omringende buurten woont. Daarom stoppen wij ook niet bij de grens van het gebied. Wij geven ook terug aan de gemeenschap. Wij gaan buiten Cartesius zonnepanelen toevoegen, woningen aardgasloos maken en betrekken huidige en toekomstige bewoners bij het project.

Het is een mooie dag in 2027, wat ga jij in Cartesius doen? Misschien zit ik dan wel op het terras voor het CAB met mijn nieuwe buren.

Nieuws