De mensen achter de ontwikkeling: Rachel Broekmeulen

Er zijn veel mensen betrokken bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek zoals ontwikkelaars, omwonenden, toekomstige bewoners, ambtenaren en ondernemers. In komende periode stellen we iedere keer iemand aan u voor die zijn of haar toekomstdroom voor Cartesius deelt.

Dit keer: Rachel Broekmeulen (51), projectmanager gemeente Utrecht.

Wat is jouw rol in de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek?

Ik ben de projectmanager namens de gemeente Utrecht. Het is mijn taak om de plannen van de NS en het consortium af te stemmen met de ambities, het beleid en de regelgeving van de gemeente. Dat doe ik samen met collega’s met veel inhoudelijke kennis over diverse onderwerpen zoals geluid, verkeer en parkeren, groen en energie. Ik zorg dat zij over deze onderwerpen kunnen overleggen met NS en het consortium. Samen bedenken we dan oplossingen en vullen zo, stapje voor stapje, de plannen verder in.

Daarnaast heb ik een rol in de communicatie. Ik informeer het gemeentebestuur over de Cartesiusdriehoek, en ik probeer omwonenden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over de plannen. Bijvoorbeeld door Wijkberichten te verspreiden, informatieavonden te organiseren, en natuurlijk ook gewoon door met mensen te praten. Wat wel wat moeilijker is in deze tijden van corona, maar het lukt gelukkig wel.

Wat is jouw betrokkenheid bij Utrecht?

Ik woon al meer dan 30 jaar in Utrecht, in Lombok. Ik werk nog maar een paar jaar voor de gemeente, en ik vind het fantastisch om voor (en in) mijn eigen stad te werken. Het is meteen ook moeilijker, want je moet het natuurlijk wel goed doen. Je moet het tenslotte ook uit kunnen leggen aan je buren.

Wat maakt jou enthousiast over de Cartesiusdriehoek?

De Cartesiusdriehoek wordt een nieuwe stadswijk, met een heel eigen karakter. In de plannen is heel goed nagedacht over wat dat betekent en wat er nodig is om er een fijne buurt van te maken. Er komen twee parken, een basisschool, een sporthal, horeca en winkels. Het imposante CAB gebouw wordt helemaal gerenoveerd en vormt het hart van de wijk. Ik vind het echt gaaf dat dit niet een rustige en misschien wat saaie woonwijk wordt, maar een bruisende wijk waar je van alles kunt doen en beleven.

Het is een mooie dag in 2027, wat ga jij in Cartesius doen?

Een hapje eten in de foodhal in het CAB gebouw.

Nieuws