CAB gebouw

Het CAB-gebouw (CAB) gaat vele Utrechters aan het hart. Het is een markant gebouw en, samen met het restant van het hekwerk, een gemeentelijk monument. Het CAB is dan ook een van de drie gebouwen die blijft bestaan samen met de nieuwere gebouwen van de Sligro en de verkeersleidingspost van ProRail.

Het CAB krijgt een andere functie en een andere indeling. De opbouw op het CAB is nu verlaagd van tien naar maximaal zes lagen. De opbouw is nu ook veel meer naar achteren geschoven en wordt zo onderdeel van de nieuwe stadswijk. Aan de voorkant blijft het CAB zelf het markante gebouw aan de Cartesiusweg. Het ontwerp van het CAB is nog niet definitief, deze afbeelding is slechts een zogeheten vormstudie.

De invulling van het CAB wordt samengesteld met inbreng van onder andere de huidige gebruikers. In het bestemmingsplan is daarom ruimte gecreëerd voor ideeën. Daarnaast zijn we in gesprek met dB’s en Oproer over de mogelijkheden om deze functies te behouden in de nieuwe situatie. Omdat het bouwen van een muziekzaal en studio’s specifieke eisen met zich meebrengt is in het bestemmingsplan ook een alternatieve locatie voor dB’s gereserveerd in het nieuwbouwblok naast station Zuilen.

Verder lezen over:

Nieuws