Mobiliteit en parkeren

In de Cartesiusdriehoek staat duurzame mobiliteit centraal. Dit houdt in dat een groot deel van de openbare ruimte autovrij is, alle bewoners toegang hebben tot elektrische deelauto’s op basis van een abonnement en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer gestimuleerd wordt. Door de groeiende trend onder stadsbewoners om auto’s te delen, de nabijheid van het centrum en openbaar vervoer mogelijkheden zal het autobezit per huishouden in de Cartesiusdriehoek lager liggen dan gemiddeld in Utrecht. Dit leidt ertoe dat er minder auto’s zullen rijden in het gebied. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal 347 extra voertuigen per uur tijdens de spits, dat is niet meer dan waar de bestaande toegangswegen al op berekend zijn.Op dit moment is de Cartesiusdriehoek per fiets alleen bereikbaar via het fietspad langs de Cartesiusweg. Door de geplande tunnel onder het spoor richting 2e Daalsedijk is een fietsrit naar het centrum straks een stuk korter. Bij terugkomst kan de fiets gemakkelijk en veilig dichtbij de woning gestald worden en ook voor bezoekers zijn er voldoende mogelijkheden om hun fiets te parkeren.

De openbare ruimte wordt ingericht voor voetgangers en fietsers met prettige, snelle, veilige en goed verlichte routes. Auto’s worden in een groene lus om de wijk heen geleid. Hierdoor ontstaat een autovrij middengebied dat alle ruimte geeft om buiten te spelen, sporten of recreëren.

Parkeren Het autobezit per huishouden zal in deze wijk lager liggen dan gemiddeld in Utrecht. Voor bewoners die een auto hebben komen er parkeerplaatsen binnen de eigen wooncomplexen en twee, mogelijk drie, parkeergarages langs de rand van de wijk voor bezoekers van het gebied. Er worden geen parkeervergunningen verleend in dit gebied. De geparkeerde auto’s blijven daarmee grotendeels uit het zicht.

In het bestemmingsplan is nog niet het precieze benodigde aantal parkeerplaatsen in de garages opgenomen. Dit hangt af van de uiteindelijke invulling van bijvoorbeeld de voorzieningen en de mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan het parkeerbeleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Utrecht.

Meer lezen over:

Nieuws