Wat komt er in de Cartesiusdriehoek?

De nieuwe wijk wordt ontwikkeld volgens een aantal uitgangspunten. Er wordt een gezonde en groene stadswijk gebouwd die verbonden is met de omgeving, een eigen karakter heeft en ruimte voor iedereen biedt. In de Cartesiusdriehoek kan binnenstedelijk gewoond worden met diverse voorzieningen zoals het Cartesius park en het CAB-gebouw als huiskamer van de wijk. In de wijk staan ontmoeten, ontspannen, gezond leven met aandacht voor veel groen, weinig autoverkeer, meer bewegen en gebouwen die duurzaam zijn centraal. Dit vormt de basis van het ontwerp samen met de uitgangspunten van het bestemmingsplan.

Er is aandacht voor spelen, sporten en bewegen, ontmoeten, gezonde voeding, diervriendelijk bouwen, biodiversiteit, circulariteit, waterberging, hittestress en klimaatadaptatie. Er wordt ingezet op groene daken in combinatie met zonnepanelen en minimaal 15% van de gevels worden groen.

Verder werken we aan:

  • Een wijk met een zeer divers woonprogramma voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. Het is een mix van koop- en huurwoningen met bijbehorende parkeergebouwen en fietsenstallingen. Er is rekening gehouden met eenpersoonshuishoudens, stellen, gezinnen en mensen met behoefte aan zorg;

  • Minimaal 25% sociale huurwoningen;

  • Maatschappelijke voorzieningen voor zowel de wijk zelf als omringende buurten. Denk bijvoorbeeld aan twee parken, een basisschool, sporthal, diverse culturele en sportvoorzieningen. Overeenkomstig het gemeentelijk beleid komen er speelplekken voor diverse leeftijdsgroepen;

  • Commerciële voorzieningen zoals een supermarkt met biologische producten en/of versmarkt, kleine winkels, dienstverlening en horeca;

  • Werkruimtes;

  • Het CAB-gebouw wordt de huiskamer van de wijk waar verschillende functies in samen komen.

  • De wijk wordt zo ontworpen dat bewoners en bezoekers snel de fiets, openbaar vervoer, of deelauto kunnen pakken. Wandelen wordt gestimuleerd door openbaar groen en tijdens het ontwerp is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de bestaande wegen in de spits.

Verder lezen over:

Nieuws