Bouwhoogte en bezonning

De nieuw te bouwen gebouwen in de Cartesiusdriehoek zullen hoger zijn dan de huidige bebouwing. Dit is nodig om tegemoet te komen aan het aantal woningen dat de stad nodig heeft.

De meeste gebouwen zullen tussen de 5-8 verdiepingen hoog worden, dat is maximaal 29 meter hoog. De bouwhoogtes lopen vanaf het midden van het gebied richting de randen verder op. Op drie punten gaan de gebouwen verder de hoogte in. Het bestemmingsplan laat een een maximum van 15 verdiepingen of 53 meter hoog toe. Pas in de uitwerking van het ontwerp per bouwblok wordt bepaald of deze hoogtes ook worden gebruikt.

Bezonning

De hoogbouw heeft effecten op het zonlicht dat op de omliggende woningen terecht komt. Daarom heeft de gemeente een bezonningsstudie gedaan. Uit de studie blijkt dat de nieuwe bebouwing in de Cartesiusdriehoek voor een aantal woningen aan de Cartesiusweg, Seringstraat, Geraniumstraat en de 2e Daalsedijk, invloed heeft op het zonlicht. De afstand tussen de bebouwing in de Cartesiusdriehoek en de dichtstbijzijnde woningen is circa 90 meter. De schaduw, inkijk in de woningen vanuit de Cartesiusdriehoek en zichtbaarheid van de gebouwen vanuit de omliggende wijken, is met de in de bestemmingsplan opgenomen maximale bouwhoogtes op deze afstand, voldoende beperkt.

Het is de ambitie om op de norm uit te komen zoals bepaald in het Koersdocument. De lichtinval zal voldoen aan wet en regelgeving. Zie hierboven de uitleg. Er worden licht- en bezonningsstudies gemaakt. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Woningen voldoen minimaal aan wet en regelgeving v.w.b. daglichttoetreding. Voldoende daglicht draagt bij aan goede gezondheid en het streven is dit zo veel als mogelijk te optimaliseren.

Verder lezen over:

Nieuws