Openbaarmaking ontwerpbestemmingsplan

Voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek (fase 2 t/m 6) is op 7 juli 2020 een wijziging van het huidige bestemmingsplan aangevraagd. Er is hiervoor een nieuw bestemmingsplan gemaakt op basis van het Koersdocument uit 2017. Dit is nodig om van het huidige bedrijventerrein een woon- en werkgebied te kunnen maken. In het bestemmingsplan zijn uitgangspunten vastgelegd waarbinnen de nieuwe stadswijk gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan is in nauwe samenwerking tussen de gemeente, de huidige eigenaar NS Vastgoed en de gebiedsontwikkelaars MRP Development en Ballast Nedam Development, tot stand gekomen. De gemeente zal het het bestemmingsplan vaststellen in de gemeenteraad. Voor die tijd krijgt iedereen de mogelijkheid om op het ontwerp bestemmingsplan te reageren.

Het volledige ontwerp bestemmingsplan en de officiële toelichting zijn via de website van de gemeente Utrecht te downloaden. Op deze website geven we een korte toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen uit het nieuwe bestemmingsplan, waarover eerder door omwonenden vragen zijn gesteld.

Nieuws